Colofon

Deze website is een project van ProDemos, het Huis voor Democratie en rechtsstaat.
De website is tot stand gekomen in samenwerking met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en het voormalig Forum voor Democratische Ontwikkeling (FDO).

Coördinatie: Eddy Habben Jansen (ProDemos), Gerrit Voerman (DNPP) en Alinda van Bruggen (FDO).
Tekst: Ingrid Faas en Sandra Boersma (ProDemos), Klaas Gert Lugtenborg (Geschiedeniswinkel, Groningen)
Ontwerp en bouw website: Sandra Boersma, Daniël Vos (ProDemos) en Gerard Roos (zie http://gerardroos.nl)

Bronvermelding
D.J. Elzinga en G. Voerman, Om de stembus, Verkiezingsaffiche 1918-1998, (Groningen 1992)

De volgende archiefinstellingen verleenden hun medewerking door het beschikbaar stellen van (afbeeldingen van) affiches:

  • Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)
  • Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam 
  • Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC)
  • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Vragen of opmerkingen over de site? Mail ze de webmaster.

Oorspronkelijk was deze website een onderdeel van de tentoonstelling ‘ en dan barst de strijd weer los’, die in 2002 in Groningen en Den Haag te zien was ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Deze tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het kader van de campagne U komt toch ook?